Kategorie

Kde vyrostl Isaac Newton?

Sir Isaac Newton je jednou z klíčových postav vědecké revoluce roku 1600 a je považován za jednoho z nejdůležitějších fyziků v historii. Kde se


Proč byl Isaac Newton rytířem?

16. dubna 1705 královna Anne povýšila Isaaca Newtona do povýšeného stavu během funkce na Trinity College. Z jakého důvodu se to stalo?