Kategorie

Má Marie Osmond plastickou chirurgii?

Marie Osmond je od samého mládí základem zábavního průmyslu. Vyrůstala jako jediná dívka v rodině slavné rodiny Osmondů